Lomakina Anastasia

Position: 
Scientific Researcher
Degree: 
D.Sc.
Phone: 
+7(495)615-65-11
Email: 
lomakina.lomakina [at] ya.ru
Department: 
Laboratory of Geography of World Development

Research interests

Geography of the world transport, economic-geographical location, continental-oceanic dichotomy in regional development, economic geography of Canada, economic geography of the Canadian province Quebeque, economic geography of the North America.

Selected Publications

Lomakina А. 2012. Influence of the Quebeque province’ coastal location on the territorial organization of its population and economy. Kanadsky ezhegodnik, Trudy Rossiyskogo obshestva izucheniya Kanady.

Lomakina А. 2012. Transport-economical potential  of the Quebeque province coastal location. Materialy sessiy Ekonomiko-geograficheskoy sektsii Mezhdunarodnoy akademii regionalnogo razvitiya i sotrudnichestva (MARS). Moscow.

Lomakina А. 2011. Assessment of the coastal component of the Quebeque province transport-geographical location. Aktualniye problemy sovremennoy economicheskoy, socialnoi I politicheskoy geografii: Materialy vserossiyskoi nauchno-prakticheskoy konferentsii. Moscow. P. 106-111.

Lomakina А. 2011. Near-border location as a factor of a region economic development by the example of the Quebeque province. Sotsialno-ekonomicheskaya geografiya: istoriya, teoriya, metody, praktika: Sbornik statey. Smolensk. P. 499-501. http://www.ecoross.ru/files/books2011/SEG,%20Smol.,%202011.pdf

Lomakina А. 2010. The economy of Quebeque. Theoretic course programme. Programmy teoretucheskih I prakticheskih kursov UNC “Moskva-Kvebek”. Moscow. P. 105-113.

Lomakina А. 2010. Eurotunnel under La-Manche as a factor of the European Union integration strengthening. Geografiya mirovogo razvitiya. Moscow. N 2. P. 473-483.

Lomakina А. 2008. Eurotunnel under La-Manche as an element of EU transport infrastructure. Izvestiya RAN, seriya geograficheskaya. N1. P. 51-59.

Lomakina А. 2008. Eurotunnel under La-Manche: past, present, future. . Geografiya v shkole. N1, P. 59-62.