Faustova Margarita

Position: 
Senior Research Scientist
Degree: 
D.Sc.
Phone: 
+7(499)238-02-98
Email: 
paleo_igras [at] mail.ru
Department: 
Department of Quaternary Research

Research interests

Palaeogeography, morphology of glaciers, Pleistocene ice sheets, Quaternary stratigraphy.

Selected Publications

Velichko A.A., Faustova M.A. 2009. Development of glaciations in the late Pleistocene // Paleoklimaty i paleolandshafty vnetropicheskogo prostranstva Severnogo polushariya. Pozdniy pleystotsen, golotsen. Red. A.A. Velichko. M.: GEOS. Pp. 32-41 (In Russian)

Pisareva V.V., Faustova M.A. 2008. Reconstruction of the landscape in the north of Russia in midlevalday megainterstadiale // Put` na sever: okruzhayushchaya sreda i samyye ranniye obitateli Arktiki i Subarktiki (materialy mezhdunarodnoy konferentsii). M.: In-t geogr. RAN. Pp. 53-62. (In Russian)

Velichko A.A., Pisareva V.V., Faustova M.A. 2005. Glaciations and interglacials of East European plain in the early and middle Pleistocene // Stratigraphy and Geological Correlation. Vol. 13. № 2. Pp. 195-211.

Velichko A.A., Faustova M.A., Kononov Yu.M. 2002. Glaciation // Dinamika landshaftnykh komponentov i vnutrennikh morskikh basseynov Severnoy Yevrazii za posledniye 130 000 let. Red. A.A. Velichko. M.: GEOS, Pp.13-23 (In Russian)

Velichko A.A., Faustova M.A. 1989. Reconstruction of the last post-pleistocene glaciation of the northern hemisphere (18-20 thousand years ago) // Doklady of the Academy of Sciences of the USSR. Earth Science Sections. Vol. 309. № 6. Pp. 223-225.

Velichko A.A., Faustova M.A. 1986. Glaciations in the East European region of the USSR // Quaternary Science Reviews. Vol. 5. Pp. 447.

Arkhipov S.A., Bespaly V.G., Faustova M.A., Yu O., Glushkova O., Isaeva L.L., Velichko A.A. 1986. Ice-sheet reconstructions // Quaternary Science Reviews. Vol. 5. Pp. 475.

Faustova M.A. 1981. Features of the dynamics of the ice sheet in the northern part of the Oka-Don Plain and facies variations Moraine // Voprosy paleogeografii pleystotsena lednikovykh i periglyatsial`nykh oblastey. M.: Nauka. Pp. 35–59.

Faustova M.A. 1973. Microstructure and composition of the moraines in the basin of Kun`ya river // Mikromorfologiya pochv i rykhlykh otlozheniy. M.: Nauka.